SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO KULTURY - Powstało w lutym 1964 na I Sejmiku Ziemi Szczecińskiej jako organizacja zrzeszająca działaczy kultury, nauki, oświaty i stowarzyszeń społeczno-kulturowych, działających w woj. Zachodniopomorskim. Podstawową bazą społeczną dla rodzącego się ruchu społeczno-kulturalnego, byli wówczas absolwenci wyższych uczelni z terenu Polski, masowo osiedlający się na Pomorzu Zachodnim i w Szczecinie po roku 1956.

Głównymi celami Towarzystwa jest rozpowszechnianie kultury i historii regionu, rozwój ruchu intelektualnego poprzez różne formy uczestnictwa i współtworzenia kultury. Inspirowanie środowisk twórczych w podejmowaniu problematyki regionalnej, prowadzenie badań naukowych i popularyzacja tematyki Pomorza Zachodniego, było i jest realizowane poprzez organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych, konkursów, wystaw, odczytów, pokazów, przeglądów twórczości artystycznej, festiwali, spotkań autorskich, warsztatów, plenerów, scen teatralnych, działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego; inspirowanie i koordynowanie działań sfederowanych towarzystw, klubów i kół, m.in. Klubu Pamiętnikarzy oraz Kronikarzy, pracy Twórczej, koła "Rodło".

Miejscem współdziałania towarzystw, klubów i działaczy miała być rozbudowana do 50 osób Rada Szczecińskiego Towarzystwa Kultury. Jej działania od samego początku były mało efektywne, a po 1989 r. nawet paraliżowały pracę STK. Znaczącym dowodem efektywności pracy STK i zrzeszonych towarzystw, jest ich działalność wydawnicza – ponad 200 publikacji; monografii, opracowań popularnonaukowych, kronik, czasopism, zeszytów i biuletynów. Wśród nich m.in.: "Rocznik Kultury i Sztuki", kwartalnik "Morze i Ziemia", biuletyn "Między Innymi" oraz publikacje popularyzujące historię, przyrodę i architekturę regionu, m.in. teki akwarel i grafik (1992), Książęta Pomorza Zachodniego na pieczęciach (1993), Europa Regionum (1998), Szczecin na dawnej fotografii (1993), Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w. (1996), Szczecin stary i nowy (1992), Z nadodrzańskiej ziemi (1974), Drogi powrotu (1981, W służbie polskiego morza (1981), Moja Ziemia i Młodzież w systemie edukacji kulturalnej (1992), tomiki Regionalizm Pomorski (1999).

Współinicjator opracowania i wydania monografii dawnych powiatów województwa szczecińskiego pod wspólnym tytułem Z dziejów ziemi... (wydano: Chojna, Nowogard, Myślibórz, Wolin, Łobez, Stargard) oraz wydawn. period.: Zeszyty Pyrzyckie (5 tomów) i Ziemia Gryficka (2 tomy). Ważnym wsparciem naukowym dla towarzystwa była działalność Instytutu Zachodniopomorskiego, kierowanego przede wszystkim przez prof. Tadeusza Białeckiego. Znaczącym dorobkiem jest plon konkursu "Dzieje Szczecińskich Rodzin w XX w.", trwającego w latach 1969 – 2014 (ponad 1000 wspomnień, pamiętników, kronik, relacji, dokumentów, materiału fotogr.). STK jako mecenas społeczny przyznaje nagrody dla artystów, pisarzy i młodzieży uzdolnionej: "Konik Morki", nagrody specjalne i stypendia.

Poczynając od lat 90-tych STK sprawuje opiekę nad społecznym ruchem artystycznym (malarze rzeźbiarze, rzemiosło artystyczne) i pamiętnikarstwem, zastępując masowo likwidowane w tym czasie tzw. placówki kulturalno-oświatowe (domy kultury, kluby). Aktualnie trwają przygotowania do powołania "salonu sztuki nieprofesjonalnej". Ważne zmiay w profilu STK zostały uchwalone na XII Sjemiku 5 kwietnia 2014 r. Zlikwidowano wówczas Radę STK, zwiększono znaczenie Zarządu jego Prezydium i Prezesa, odbudowano Biuro Towarzystwa, wyposażonogo w nowoczesny sprzęt techniczny oraz internet.

Bądź na bieżąco i zapisz się na subskrypcję e-mail
2020 © Szczecińskie Towarzystwo Kultury
Projekt graficzny: Tomasz Sadowski
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος