Główne kierunki działalności Szczecińskiego Towarzystwa Kultury na lata 2014 – 2017 przyjęte na XII sejmiku STK w dn. 5 kwietnia 2014 r.

Na XII Sejmiku dokonano istotnych zmian statutowo-programowych. Po 50-ciu latach działalności Towarzystwa postanowiono zwiększyć jego sprawność organizacyjną i podjąć się ważnych przedsięwzięć kulturalnych Na rzecz społeczności lokalnych. Zlikwidowano rozbudowaną i nieaktywną radę Towarzystwa utworzoną w lat. 60-tych XXw., zwiększono znacznie rolę Zarządu jego Prezydium i Prezesa Towarzystwa. Odbudowano Biuro Towarzystwa i wyposażono go w nowoczesny sprzęt techniczny oraz internet.

Do zadań programowych ważnych dla środowiska (zaliczono):

1. Zadanie główne: Przygotowanie w jednym tomie Encyklopedii Szczecina, w oparciu o I-sze wydanie realizowane od połowy lat 90-tych. Wydawcą był Uniwersytet Szczeciński. W ramach tego wydawnictwa ukazały się dwa tomy i trzy suplementy. Przygotowanie nowej publikacji przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury ma charakter niekomercyjny. Na redaktora naczelnego powołano prof. Tadeusza Białeckiego, a autora zdjęć Marka Czasnojcia. Ogłaszając subskrypcję i pozyskiwanie sponsorów. STK pragnie wydać jubileuszową edycję Encyklopedii na 70-lecie Szczecina pod hasłem "Encyklopedia Szczecina w każdym szczecińskim domu" w nakładzie ok. 10000 egz. i cenie ok. 100 zł. Publikacja powinna ukazać się w lipcu 2015 r. Jako jedna z najobszerniejszych encyklopedii regionalnych w Polsce.

2. Otoczeni opieką społecznego ruchu artystycznego skupionego w poprzednich latach przy Szczecińskim Towarzystwie Kultury. STK poczyni starania w celu powołania w Szczecinie Salonu Sztuki Nieprofesjonalnej i zwróci się do członków STK zainteresowanych tą działalnością i posiadających duże doświadczenie w tym zakresie, o podjęcie się działlności na rzecz tego ruchu. Podejmiemy się starania o pozyskanie specjalnego lokalu na tę działalność.

3. W związku z zakończeniem edycji (konkursu) "Dzieje Szczecińskich (Rodzin)", Prezydium STK zwróci się do placówek naukowych, instytucji kultury i stowarzyszeń twórczych o zaproponowanie nowej formuły konkursu. Tematy wokół których powinien koncentrować się nowy konkurs dotyczy przemian ostatniego 25-lecia oraz tematyki ludzi (trzeciego wieku). Konkurs powinien być ogłoszony na 70-lecie polskiego (władania) na Pomorzu Zachodnim i Szczecinie.

4. Zmiany statutowe, które powinny usprawnić działalność Szczecińskiego Towarzystwa Kultury sprowadzając istotne zmiany jakościowe w członkowstwie i strukturze organizacyjnej STK. Towarzystwo przestało być federacją towarzystw regionalnych, Zarząd opracuje nowe zasady członkowstwa zwyczajnego, członków wspierających, wolontariuszy. Opracuje też nowe zasady współdziałania z towarzystwami regionalnymi. Jedną z form może być wspólna Rada Towarzystw Regionalnych i wspólna baza internetowa prowadzona przez STK.

Nowy Zarząd w dn. 22 maja 2014 r. dokonał wyboru Prezydium z składzie:

1. Stanisław Krzywicki – przewodniczący wybrany przez XII Sejmik
2. Barbara Igielska – wiceprzewodniczący ds. bazy STK
3. Bogdan Matławski – wiceprzewodniczący ds. Ruchu regionalnego
4. Teresa Jasińska – sekretarz
5. Anna Lupa – skarbnik

pozostali członkowie:

6. Bogdan Walknowski - propaganda plastyczna
7. Romuald Sawicki - sprawy prawne
8. Ryszard Piątek - sprawy dystrybucji Encyklopedii
9. Bolesław Szargut - sprawy historii STK

Na zebraniu Zarządu STK w dn. 18 sierpnia 2014 r. przyjęto następujące zadania:

1. Opracować zasady członkowstwa i wolontariatu w Szczecińskim Towarzystwie Kultury [S. Krzywicki, T. Jasińska]

2. Przygotować regulaminu dla klubów i sekcji [T. Jasińska]

3. Opracować koncepcji Rady Towarzystw Regionalnych woj. Zachodniopomorskiego [B. Matławski]

4. Estetyka

5. Opracować monografii STK, bibliografii oraz publikacji ruchu regionalnego (Zadanie na XIII Sejmik w 2017 r.) [S. Krzywicki, B. Szargut]

6. Opracować odznakę STK "Zachodniopomorski Laur Kultury" na rok 2015, zakończenie jubileuszowego wydania Encyklopedii Szczecina [S. Krzywicki]

7. Przygotować koncepcję nowej wersji konkursu (od 2015 r.) [S. Krzywicki]

8. Uruchomić stronę internetową STK [S. Krzywicki, T. Jasińska]

9. Rozliczyć zaliczkę z miastem Szczecinem [S. Krzywicki, A. Lupa]

10. Prowadzenie akcji subskrypcji [T. Jasińska S. Krzywicki]

11. Prowadzenie akcji sponsorów [A. Lupa, S. Krzywiki]

12. Przygotowanie sprzedaży encyklopedii [T. Jasińska S. Krzywicki, R. Piątek]

13. Wyłonić drukarnię w drodze zapytania o cenę [S. Krzywicki, T. Białecki] oraz ustalić zasady współpracy (listopad 2014 r.) [A. Lupa, R. Sawicki]

Bądź na bieżąco i zapisz się na subskrypcję e-mail
2020 © Szczecińskie Towarzystwo Kultury
Projekt graficzny: Tomasz Sadowski
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος